Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào…

“Khi ai đó quàng người ta bằng một cái ôm thật chặt

Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào”

( thơ Nguyễn Phong Việt).

Khi người choàng tay qua ta trong một ngày gió mưa ầm ào bên ngoài cửa sổ

Trái tim thút thít chối từ mọi bình yên. 

Biết âu lo ngay từ trong mỗi giây hạnh phúc

Người sẽ mở cửa và bước đi ngay khi giọt cuối cùng rơi xuống trên thềm đá lạnh. 

Người dặn dò ta về bữa cơm, nước uống, dặn về chậu hoa, chiếc áo và những thứ người nhớ về xót xa.

Nhưng người quên không dặn ta cách quên người từ giây phút ấy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s