Em không biết đâu..

Làm sao em biết được, những che chở em dành cho tôi, rồi một ngày có thể không ngọt ngào như vốn dĩ nó phải thế… Ngay cả đến hơi thở còn biết làm mình đau, huống hồ những thứ đã và sẽ bị khắc ở trong tim về nhau… Làm sao em biết được, nếu mai kia tôi không còn bé nhỏ và khờ dại nữa, tôi sẽ nhớ vô cùng cách em ôm tôi tựa hồ tôi chỉ là đứa trẻ lên 2, tôi sẽ nhớ vô cùng thậm chí cả cái màu gỗ nâu của chiếc bàn nơi quán ăn, vệt xanh từ mỗi hàng cây ven đường…
Làm sao em biết được, rất khó để sống thiếu yêu thương, nhưng khó hơn cả trăm vạn lần cũng là buộc phải chối từ yêu thương… Em không biết đâu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s