Nếu mà…

Nếu mà, không biết yêu, thì sẽ tốt hơn rất nhiều, vì chẳng phải nhớ nhé…
Nếu mà, không có những buổi chiều quẩn quanh, chờ đợi những thứ hết sức buồn cười, thì mình sẽ không biết mình đã già lắm lắm rồi…
Nếu mà không có em, thì mình đã thảnh thơi, đầu chẳng bận bịu chuyện lá diêu bông…
Nếu mà,bây giờ mình không phải đang chui một mình trong phòng tối, điều hòa ro ro, lòng buồn xo, thì mình chả viết những dòng này đâu…
Kì quá, đầu óc ko nghe lời, đến hư!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s