Cô giáo

Chưa quen với ý nghĩ mình đang dạy trẻ con, vì như thế thì là trẻ con dạy trẻ con rồi.  Thế mà giờ còn là cô chủ nhiệm! Thấy run run là! Dạy tụi nhỏ thế nào?? Nhìn.chúng chỉ thấy yêu với buồn cười, thấy muốn thơm vào má, ngửi tóc, nghịch mấy bàn tay bé bé xinh xinh, lắm khi mắng xong tự nhủ sao mình có thể ghê gớm như thế với chúng?!! Mấy cái mắt cứ nhìn mình ngác ngơ, phụng phịu, mấy cái môi cứ dễ thương k thể nào tả, mấy cái câu ngây ngô,… Giá đừng bảo mình dạy, chỉ để mình yêu chúng thôi, hầy, khổ nhỉ, lại phải làm cô giáo nghiêm khắc!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s