Cho

…Mặt đất còn gai chông/ Bầu trời còn mưa gió./ Bao giờ anh đau khổ./ Hãy tìm đến với em…

Nếu ngày nào đó, mọi thứ trong cuộc đời cứ lặng thinh và ngoảnh mặt đi với anh, như không nghe thấy bất cứ lời nào của anh. Thì ngày đó, hãy đem nỗi buồn của anh tới chỗ em. Bằng cách nào đó, em sẽ đem phơi chúng lên, hong khô tất cả. Rồi anh lại về nhà, nhẹ nhõm đặt lưng xuống giường, và ngủ giấc an yên như hằng thường vẫn vậy. Nhé!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s