Khởi động

Chuẩn bị cho một con đường dài thì cần phải có những bước đầu tiên. Và việc đầu tiên của phần còn lại trong ngày hôm nay là thu xếp nhà cửa, chuẩn bị tâm lí tốt cho công việc, học tập của quãng thời gian tới. 

Trong đó, việc đặc biệt quan trọng là nghiên cứu để apply học bổng New Zealand Asean. Và học để thi Ielts vào tháng 8. Khá nhiều việc, cộng thêm cả chuyện tài chính nữa. 

Nhưng sẽ ok thôi. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s