Chóng khỏe anh nhé

Mai anh vào nằm viện, để truyền thuốc cho bệnh chóng khỏi. Em thì đang ở những ngày bận nhất. Thương anh gì đâu! Mong anh nhanh khỏe lên, để có thể vui vẻ làm mọi thứ mà anh muốn. Lòng bộn bề quá nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s