Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu

Lòng trùng xuống mênh mông

Mình nghe thấy chính mình rủ rỉ yêu thương

Cho tim mình nghe, lòng mình ủi an, tim mình dịu dàng

Mình úp mặt vào chăn, nghe mắt mình ẩm ướt, nghe mũi mình cay cay, nghe bao nhiêu chật chội, bức bối rất đầy.

Mình chạm tay vào phía bên ngực trái, nghe mọi phía dồn về đó ngổn ngang. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s